Dansk  |  Deutsch  |  English

Om os

AR Maskinteknik ApS er en rådgivningsvirksomhed med speciale indenfor sporvedligeholdsmateriel. Vort mål er at give vore kunder en seriøs og reel rådgivning, som er praktisk anvendelig og til en fair pris.

Med over 20 års erfaring indenfor anskaffelse og drift af specialmaskiner til vedligehold af jernbaneinfrastruktur, mener vi til fulde at kunne leve op til vores målsætning. Vi yder kompetent rådgivning i alle faser fra ideoplæg til udrangering, herunder også myndighedsgodkendelse.

Vi gennemfører endvidere havariundersøgelser, assessoropgaver i henhold til CSM-RA, samt udarbejder dokumentation og gennemfører myndighedsgodkendelse i forbindelse med nyanskaffelse eller ombygning af skinnekørende arbejdsmaskiner (Yellow Fleet).

Vor kundekreds består af både offentlige og private virksomheder som f.eks. Banedanmark, Banedanmarks Signalprogram, Havarikommissionen, Aarsleff Rail, Infranord, SRS Sjölanders AB, Arkil Rail og Speno International.

AR Maskinteknik ApS, Fyrreslugten 4, 8400 Ebeltoft, Tlf.: +45 60 13 30 30